Монголчуудын ахуйн хэрэглээний эд зүйлс

Mongolian traditional housewares

XIX-XX

  1. Уур нүдүүр / Mortar and pestle

341

2. Модон хувин / Wooden bucket

354

3. Зэс данх / Copper tea kettle

353

4. Саахуу / Pail

351

©2015 Mongolia Museum of Art. All rights reserved.