Монгол эр хүний хэрэглэл

The personal belongings of Mongolian man

(XIX-XX)

  1. Зодог шуудаг- Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутаг Дэл хөнжлийн уулын элгэн хаданд барилдаж буй хоёр хүний сүг зураг байдаг. Тэдний баруун дээд талд олон хүнийг жижгээр дүрсэлсэн байдаг бөгөөд уг зураг нь хүрлийн үеийн дурсгалд буюу одоогоос 7000- 11000 жилийн өмнөх үед хамаардаг гэж судлаачид тогтоожээ. Үүнээс үзэхэд монгол бөх 7000 орчим жилийн өмнө үүссэн байх магадлалтай юм.

Zodog /tight jacket/ and shuudag /tight short/ are Mongolian wrestling uniform. There is a petroglyph of wrestling men on the steep face of the mount of Del-khonjil of the Ölziit soumon of Middle-Gobi aimag. There is a drawing of the many people in small size to the just straight west of the petroglyph. Mongolian researchers estimated that petroglyph can be belonged to the period of 7000-11000 years ago. The wrestling of Mongolia can be estimated that it is, probable formed around 7000 years ago.

095

2. Малгай / Hat

272

3. Савхны гэр – Хээтэй гуулин

Case for chopsticks. It was easy to carry encased chopsticks for transhumant people.

075

4. Пийсүү гаанс- Монголчуудын тамхи татдаг хэрэглэл. Пийсүү нь нэг төрлийн үнэт чулуу юм.

Green jade chibouk peculiar pipe.

117

5. Зүү ороосон хатгамалтай тамхины хавтага /даалин/ – Тамхиа хавтаганд, хөөргөө дайланд хийж авч явдаг байна.

Tobacco bag, pouch. The tobacco can be put into a bag. The snuff bottle can be put into a pouch.

6. Соёо цохилуур- Гаансныхаа үнсийг цохилуур дээр цохиж унагах ба гаанс тамхины бохинд битүүрвэл соёогоор сэтгэж онгойлгодог.

Cast bowl for ash. When smoker finished smoking, he takes of hot ember in the cast bowl. It is prevention of fire. Reamer is used to open clogged pipe.

112

7. Сийлбэртэй манан хөөрөг

Engraved chalcedony – snuff bottle.

8. Замагтай манан хөөрөг

Opaque chalcedony snuff bottle. Traditionally after greeting, we, Mongolians, exchange snuff bottles. A person receive snuff bottle and looses the top of the snuff bottle gently and takes out the snuff and pinches it and smells or put it into one’s nose.

119

9. Мөнгөн хэт хутга – Айлд орохдоо бүсэн дэх хутгаа буулган унжуулаад ордог заншилтай бөгөөд энэ нь тухайн айлд хар буруу санаагүй сайхан сэтгэл агуулж ирсний шинж юм.

Mongolian silver cased knife. It can be carried in the belt or sash. It is useful in the countryside or caravanning. This knife can also be used for slaughtering animals and other purposes, when person enter ger, he takes out it of his sash and hangs down. It implies there is no bad intention.

077

 

 

 

 

 

 

©2015 Mongolia Museum of Art. All rights reserved.