Монгол мужааны багаж, Оёдлын хэрэгсэл

Mongolian carpenter’s and Sewing tools

(XIX-XX)

Mongolian carpenter’s tools have been used for long period of transhumant civilization. They are portable and convenient to handle.

  1. Шугам тавигч –Арслан сийлбэртэй / Ruler

006

2. Гуулин болон хүрэн модон булан гаргагч чий / Splint

007

3. Ээрүүл / Spindle

4. Хананы үдээр хийдэг багаж – Уран үйлийн багаж   /    Tools to cut in strips of camel’s hide; instrument to demonstrate human skill.

001 008

5. Алх / Hammer

009

6. Шөвөг – Эмээл, эмээлийн гөлөм, гутал болон мал, амьтны арьс ширэн бүтээгдэхүүн цоолдог багаж /Awl is used to pierce saddle-leather flap and Mongol-boots. They are stitched through those bores

002

7. Улалгааны багаж

003005

8. Арьсны хээ, горив гаргагч, модон хэвнүүд

 

©2015 Mongolia Museum of Art. All rights reserved.