Шүтээний зан үйлийн хэрэгсэл

Ritual instruments of Mongolians

(XIX-XX)

  1. Хүрд – Буян үйлдэж нар зөв эргүүлдэг, эргүүлсэн тоогооор буян хурдаг / Prayer wheel- Prayers turn it according to o’clock wise. Every turning implies the increase of wholesomeness.

293

2. Даллаганы сав – Даллага авах зан үйлд хэрэглэгдсэн арвай болон есөн эрдэнэ, эд баялагыг хийхэд буян хурж аривжуулах нигууртай / Bag for prosperity. This bag contains spelled barley and nine precious things and has a significance to increase wholesomeness.

305

3. Модны үндсээр хийсэн тагшнууд / Root made bowls

168 169 170

©2015 Mongolia Museum of Art. All rights reserved.