Art cafe

Урлагийн бүтээлийн хорхойтон, сонирхогч, аялагч, шүүмжлэгч, уран бүтээлчид чөлөөт цагаараа цугларан халуун яриа өрнүүлж, ая тухтай саатан, урлагийн ном тохимол үзэж сонирхох боломжтой.

art cafe-06

art cafe-05

АРТ КАФЕ

art cafe-04

 

©2015 Mongolia Museum of Art. All rights reserved.